top of page

Żłobek Harlekijntje, Jette

(we współpracy z Architecten Atelier, architektem Peterem Jacobem)

Nowy budynek usytuowano pośrodku działki, tak aby zapewnić jak najwiekszy dostęp światła i powietrza. Istniejące nachylenie terenu zostało odzwierciedlone w podziale obiektu na strefy oraz w  funkcjonalności każdej z nich. Żłobek został podzielony na 3 części dla różnych użytkowników obiektu: dzieci, personelu i gości.

Obowiązki podczas realizacji projektu: pozwolenie budowlane oraz plany wykonawcze, wizualizacje, opis techniczny, kosztorys, przetarg publiczny, nadzór prac budowlanych, odbióru budynku, finalizacja projektu z organem dotującym

Harlekijntje w prasie: BRUZZ

bottom of page