top of page

Kinderdagverblijf Harlekijntje, Jette (i.s.m. Architecten Atelier, architect Peter Jacob)

De nieuwbouw werd ingepland in het midden van het perceel om zo veel mogelijk licht en lucht te verzekeren. De bestaande helling van het terrein is gespiegeld in de verdeling van het gebouw en de functionaliteit van alle ruimtes. De crèche is opgesplitst in 3 zones voor verschillende gebruikers:  kinderen, personeel en bezoekers.

Verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van het project:

BA en uitvoeringsdossier, visualisaties, bestek, raming, openbare aanbesteding, werfopvolging, voorlopige oplevering, vereffening dossier bij subsidiërende overheid.

Harlekijntje in de pers: BRUZZ

bottom of page